210 2839005

  • Λεωφόρος Ηρακλείου 507 Παλαιό Ηράκλειο
  • Τηλ.: 2102839005
  • Messenger: @melinasbeauty
  • E-mail: melinasbspa@gmail.com